Dự thảo Luật Căn cước (trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6)

Cơ quan ban hành: Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

Lĩnh vực: Căn cước công dân