Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Dự thảo Luật Căn cước (trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6) Căn cước công dân Ủy ban thường vụ Quốc hội
Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Căn cước Căn cước công dân Ủy ban thường vụ Quốc hội