Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Báo cáo tóm tắt thẩm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội Kinh tế - Xã hội Ủy ban Kinh tế
Báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Kinh tế - Xã hội Chính phủ
Báo cáo tóm tắt thẩm tra về đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Kinh tế - Xã hội Ủy ban Kinh tế
Báo cáo tóm tắt thẩm tra đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 Kinh tế - Xã hội Ủy ban Kinh tế
Báo cáo tóm tắt về đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025, Nghị quyết số 31/2021/QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinhtế giai đoạn 2021-2025 Kinh tế - Xã hội Chính phủ
Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV Kiến nghị của cử tri Ban Dân nguyện
Báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân (gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV) Kiến nghị của cử tri Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Báo cáo tóm tắt thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 Kinh tế-xã hội Ủy ban Kinh tế
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 Kinh tế-xã hội Chính phủ