CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2023

21/11/2023 17:06

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 6

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

__________

 

Buổi sáng(Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam)

 Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn 

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành phiên họp)

Ủy ban Pháp luật:

Ban Dân nguyện:

Thanh tra Chính phủ:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng

 Trưởng Ban Dương Thanh Bình 

 Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong

 Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023 (tối đa 15 phút).

- Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023 (tối đa 15 phút).

- Thảo luận ở hội trường về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023.

- Thành viên Chính phủ và các cơ quan, cá nhân có liên quan giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều:

 Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn  

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành phiên họp)

Tòa án nhân dân tối cao:

Ủy ban Tư pháp:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 Chánh án Nguyễn Hòa Bình

 Chủ nhiệm Lê Thị Nga 

 Nguyễn Thị Thuý Ngần

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

Biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội XV.

Nội dung 2:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.