CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2023

21/11/2023 08:20

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 6

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

________

Buổi sáng:

 ​Đoàn Chủ tịch:  

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành phiên họp)  

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Bộ Công an:

Tòa án nhân dân tối cao:

Viện kiểm sát nhân:

Ủy ban Tư pháp:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 Bộ trưởng Tô Lâm

 Chánh án Nguyễn Hòa Bình 

 Viện trưởng Lê Minh Trí

 Chủ nhiệm Lê Thị Nga

 Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

 - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 (tối đa 15 phút).

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác năm 2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (tối đa 15 phút).

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân năm 2023 (tối đa 15 phút).

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2023 (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2023 (tối đa 20 phút).

- Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 (tối đa 15 phút).

- Thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành phiên họp)  

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương 

Bộ Công an:

Tòa án nhân dân tối cao:

Viện kiểm sát nhân:

Ủy ban Tư pháp:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 Bộ trưởng Tô Lâm

 Chánh án Nguyễn Hòa Bình  

 Viện trưởng Lê Minh Trí

 Chủ nhiệm Lê Thị Nga

 Nguyễn Thị Thuý Ngần 

 

NỘI DUNG

- Tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.