CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2023

08/11/2023 15:12

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 6
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

_________

Buổi sáng


Đoàn Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương 

Ủy ban Kinh tế:

Bộ Giao thông vận tải:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (Nội dung 1,2)

 Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng (Nội dung 1) 

 Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (Nội dung 2)

 Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG
 

* Nội dung 1:
- Thảo luận ở hội trường về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

(Quốc hội nghỉ giải lao từ 09h30 đến 09h50)

* Nội dung 2:

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định
- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 1,2)

Ủy ban Kinh tế:
Ủy ban Tư pháp:
Tòa án nhân dân tối cao:
Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (Nội dung 1)
 Chủ nhiệm Lê Thị Nga (Nội dung 2)
 Chánh án Nguyễn Hòa Bình (Nội dung 2) 
 Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG
 

 * Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

* Nội dung 2:

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

* Nội dung 3:

- Thảo luận ở Tổ về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).