CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2023

20/11/2023 09:47

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 6

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP 

________

Buổi sáng(Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam)

Đoàn Chủ tịch:  

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn 

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành phiên họp)

Ban Dân nguyện:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 Trưởng Ban Dương Thanh Bình 

 Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

- Thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

- Thành viên Chính phủ và các cơ quan, cá nhân có liên quan giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:  

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn 

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Bộ Tài chính:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh

 Bộ trưởng Hồ Đức Phớc 

 Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

* Từ 14 giờ 00 đến 15h giờ 30:

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

* Từ 15 giờ 50:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc giảm thuế giá trị gia tăng (tối đa 10 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo thẩm tra về việc giảm thuế giá trị gia tăng (tối đa 10 phút).­

- Thảo luận ở hội trường về việc giảm thuế giá trị gia tăng.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.