CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2023

08/11/2023 05:39

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 6

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------ 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

------------------ 

Buổi sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch:  

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định 

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Thủ tướng Chính phủ:

Phó Thủ tướng Chính phủ:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 Phạm Minh Chính (từ 9h50 đến 11h00)

 Trần Hồng Hà (từ 8h00 đến 9h30)

 Bùi Văn Cường

 Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

* Từ 8h00 đến 9h30: Tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn đối với các lĩnh vực: khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; lao động, thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông.

(Quốc hội nghỉ giải lao từ 9h30 đến 9h50)

* Từ 9h50 đến 11h00:

Thủ tướng Chính phủ báo cáo giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

* Từ 11h00 đến 11h30: Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

 

Buổi chiều:

  Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành nội dung 1,2) 

Bộ Quốc phòng:

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

Ủy ban Kinh tế:

Bộ Tư pháp:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 Bộ trưởng Phan Văn Giang (nội dung 1)

 Chủ nhiệm Lê Tấn Tới (nội dung 1)

 Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 2)

 Bộ trưởng Lê Thành Long (nội dung 2)

 Nguyễn Trường Giang 

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (tối đa 20 phút).

Nội dung 2:

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản (tối đa 20 phút).

Nội dung 3:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.