CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2023

03/11/2023 06:18

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 6

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

__________

 

Cả ngày: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam)

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định 

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

Tổng Thư ký Quốc hội:

Ủy ban Kinh tế:

Bộ i nguyên và Môi trường:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bùi Văn Cường

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh

Nguyễn Thị Thúy Ngần (buổi sáng) 

Nguyễn Trường Giang (buổi chiều)

 

NỘI DUNG

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (tối đa 30 phút).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

___________________________________