CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP CHIỀU NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2023

03/11/2023 06:09

 

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 6

_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

___________

 

 

Đoàn Chủ tịch:  

 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(điều hành nội dung 1)

PCTQH Trần Quang Phương                        

Ủy ban Xã hội:

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh (nội dung 1)

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (nội dung 1)                                     

Nguyễn Trường Giang 

 

NỘI DUNG

Nội dung 1: Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra

- Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

Nội dung 2:

- Thảo luận ở tổ về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

_______________________

 
 • Tin hoạt động giám sát
 • Tin hoạt động của Nhóm đại biểu trẻ
 • Kỳ họp thứ 9
 • Kỳ họp thứ 8
 • Kỳ họp thứ 7
 • Kỳ họp thứ 6
 • Kỳ họp thứ 5
 • Kỳ họp thứ 4
 • Kỳ họp thứ 3
 • Kỳ họp thứ 2
 • Kỳ họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XIII
 • Quốc hội khóa XII
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X