CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2023

01/11/2023 07:26

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 6

_____ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

______

Cả ngày(Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch:  

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Tổng Thư ký Quốc hội:

Ủy ban Kinh tế:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

 

Bùi Văn Cường

Cchủ nhiệm Vũ Hồng Thanh  

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Nguyễn Thị Thúy Ngần (buổi sáng)

Nguyễn Trường Giang (buổi chiều

 

 

NỘI DUNG

Tiếp tục thảo luận ở hội trường về:

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

- Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

- Báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

- Kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

- Thành viên Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.