CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2023

30/10/2023 17:07

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 6

_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

__________

Buổi sáng(Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam)

  Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định 

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

Tổng Thư ký Quốc hội:

Ủy ban Kinh tế:

Bộ Xây dựng:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bùi Văn Cường

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị  

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều(Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

  Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định 

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Tổng Thư ký Quốc hội:

Ủy ban Kinh tế:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bùi Văn Cường

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh  

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Nguyễn Trường Giang

 

 

NỘI DUNG

Thảo luận ở hội trường về:

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

- Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

- Báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

- Kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

- Thành viên Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.