CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2023

26/10/2023 06:53

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 6

______ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

_________

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:  

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Ủy ban Kinh tế:

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

Bộ Giao thông vận tải:

Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 1)

Chủ nhiệm Lê Quang Huy (nội dung 2)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng (nội dung 1)

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (nội dung 2) 

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tối đa 20 phút).

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều(Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam)

Đoàn Chủ tịch:  

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

Tổng Thư ký Quốc hội:

Ủy ban Pháp luật:

Bộ Xây dựng:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bùi Văn Cường

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị  

Nguyễn Trường Giang

 

 

NỘI DUNG

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.