CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2023

23/06/2023 17:22

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 5
----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành nội dung 3)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành nội dung 1,2)

Bộ Công an:

Tòa án nhân dân tối cao:

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

Ủy ban Tư pháp:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Tô Lâm (nội dung 2)

Chánh án Nguyễn Hòa Bình (nội dung 3)

Chủ nhiệm Lê Tấn Tới (nội dung 1,2)

Chủ nhiệm Lê Thị Nga (nội dung 3)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi).

- Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Nội dung 2:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

*Từ 11 giờ 00:

Nội dung 3: (Quốc hội họp riêng)

- Công tác nhân sự

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành nội dung 5)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành nội dung 1,2,3,4)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Tòa án nhân dân tối cao:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Ủy ban Tư pháp:

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Ủy ban Xã hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chánh án Nguyễn Hòa Bình (nội dung 1,4)

Bùi Văn Cường

Chủ nhiệm Lê Thị Nga (nội dung 1,4)

Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh (nội dung 2)

Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh (nội dung 3)

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

* Quốc hội họp riêng

Nội dung 1:

- Công tác nhân sự

* Quốc hội không họp riêng

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung 3:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Nội dung 4:

- Công tác nhân sự.

Quốc hội nghỉ giải lao.

* Từ 15 giờ 30

Nội dung 5: Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 5.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp.

- Quốc hội làm lễ chào cờ.

 
  • Tin hoạt động Quốc hội
  • Kỳ họp thứ 9
  • Kỳ họp thứ 7
  • Kỳ họp thứ 6
  • Kỳ họp thứ 5
  • Kỳ họp thứ 4
  • Kỳ họp thứ 3
  • Kỳ họp thứ 2
  • Kỳ họp thứ 1
  • Quốc hội khóa X