CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2023

20/06/2023 18:13

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 5

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 21/6/2023) 

------------------

Cả ngày: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam)

Đoàn Chủ tịch:

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

Ủy ban Kinh tế:

Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh 

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh

Nguyễn Thị Thúy Ngần (buổi sáng)

Nguyễn Trường Giang (buổi chiều)

  

NỘI DUNG

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.