CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2023

19/06/2023 18:57

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 5

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

------------------

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 1,2)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành nội dung 3,4)

Bộ Công an:

Ủy ban Kinh tế:

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Tô Lâm (nội dung 4)

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 1)

Chủ nhiệm Lê Quang Huy (nội dung 2)

Chủ nhiệm Lê Tấn Tới (nội dung 3, 4)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

  

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.

Nội dung 3:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng thủ dân sự.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng thủ dân sự.

Nội dung 4:

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (tối đa 20 phút).

Nội dung 5:  Thảo luận ở Tổ về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

Bộ Tài  nguyên và Môi trường:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Lê Quang Huy (nội dung 1, 2)

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (nội dung 2)

Nguyễn Trường Giang

  

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Nội dung 2:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.