CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2023

09/06/2023 18:15

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 5

______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 _______ 

Buổi sáng:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

+ Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).

Buổi chiều: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam) 

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Ủy ban Kinh tế:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Trường Giang

  

NỘI DUNG

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

- Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

________________________________