CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2023

07/06/2023 20:40

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 5

_____

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________


CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

_________

Buổi sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Phó Thủ tướng Chính phủ:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ Giao thông vận tải:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Lê Minh Khái (từ 09h50 đến 11h20)

Bùi Văn Cường

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng (từ 08h00 đến 09h30)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG 

* Từ 08h00 đến 09h20

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư.

* Từ 09h20 đến 09h30

Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ tư.

* Từ 09h30 đến 09h50: Giải lao

* Từ 09h50 đến 11h20

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

* Từ 11h20 đến 11h30

Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Buổi chiều:  

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 2)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành nội dung 1)

Tổng Thư ký Quốc hội:

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bùi Văn Cường (nội dung 1)

Chủ nhiệm Lê Quang Mạnh (nội dung 2)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (nội dung 2)

Nguyễn Trường Giang

  

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên UBTVQH, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

Nội dung 2:

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

___________________________________