CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2023

06/06/2023 16:54

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 5

______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

_______

 

Buổi sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)  

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Tổng Thư ký Quốc hội: 

Ủy ban Dân tộc:

Bộ Khoa học và Công nghệ:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bùi Văn Cường 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh (từ 08h00 đến 09h00)

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt (từ 09h00 đến 11h30)

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

* Từ 08h00 đến 08h50

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai.

* Từ 08h50 đến 09h00

Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ hai.

* Từ 09h00 đến 11h30 (Giải lao từ 09h30 đến 09h50)

- Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ:

+ Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

+ Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu, sản phẩm khoa học, công nghệ tiên tiến vào cuộc sống. Việc ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

+ Việc bố trí, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho nghiên cứu khoa học thời gian qua, việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

+ Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ra thị trường của các đơn vị nghiên cứu, viện, trường, đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Cơ chế, chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ.

+ Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

- Người trả lời chất vấn: 

+ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tư pháp, Công Thương cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Buổi chiều:  (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ Khoa học và Công nghệ:

Bộ Giao thông vận tải:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bùi Văn Cường

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt (từ 14h00 đến 15h00)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng (từ 15h00 đến 17h00)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG 

* Từ 14h00 đến 14h50

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ ba.

* Từ 14h50 đến 15h00

Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ ba.

* Từ 15h00 đến 17h00 (Giải lao từ 15h30 đến 15h50)

- Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải:

+ Giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trong cả nước, giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn.

+ Trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm định; giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa.

+ Quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện; công tác đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi và quản lý giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

- Người trả lời chất vấn:

+ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

+ Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

________________________