CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2023

05/06/2023 18:23

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 5

_____

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

________

Buổi sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bùi Văn Cường

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

  NỘI DUNG

* Từ 08h00 đến 08h10

Chủ tịch Quốc hội phát biểu mở đầu phiên chất vấn.

* Từ 08h10 đến 11h30 (Giải lao từ 09h30 đến 09h50)

- Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội:

+ Giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực; công tác quy hoạch, sắp xếp, tổ chức, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm cung cấp đủ lao động có kỹ năng nghề tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

+ Thực trạng việc làm cho người lao động và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tạo việc làm cho người lao động trong giai đoạn hiện nay.

+ Giải pháp khắc phục bất cập, hạn chế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (doanh nghiệp trốn đóng, chiếm dụng, nợ tiền bảo hiểm xã hội, tình trạng cấu kết, lập khống, làm giả hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm, chi sai chế độ…); công tác quản lý Quỹ Bảo hiểm xã hội; giải pháp khắc phục tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng.

- Người trả lời chất vấn: 

+ Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Tư pháp; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Buổi chiều: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Ủy ban Dân tộc:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bùi Văn Cường

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (từ 14h00 đến 14h30)

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh (từ 14h30 đến 17h00)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

* Từ 14h00 đến 14h20

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ nhất.

* Từ 14h20 đến 14h30

Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ nhất.

* Từ 14h30 đến 17h00 (Giải lao từ 15h30 đến 15h50)

- Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực dân tộc:

+ Trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc và công tác phối hợp với các Bộ, ngành trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030).

+ Chính sách thu hút nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

+ Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chính sách dân tộc liên quan đến phân định các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

+ Việc giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc, khắc phục tình trạng du cư, du canh tự phát, chặt phá rừng.

- Người trả lời chất vấn:

+ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

+ Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường; Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

___________________________