CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2023

02/06/2023 16:30

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 5

_______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________ 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

__________

 

Buổi sáng:

 

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành nội dung 1,2)

Ủy ban Pháp luật:

Ủy ban Kinh tế:

Ngân hàng nhà nước Việt Nam:

Bộ Xây dựng:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng (nội dung 2)

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 1)

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng (nội dung 1)

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (nội dung 2)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

Nội dung 2:

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

Nội dung 3:

- Thảo luận ở tổ về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Buổi chiều:

Thảo luận ở Tổ về:

+ Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

+ Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).