CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2023

07/01/2023 09:34

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp bất thường lần thứ 2

_____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

__________

Buổi sáng: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam)
 

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Ủy ban Kinh tế:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Uỷ ban Vũ Hồng Thanh

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Nguyễn Thị Thúy Ngần

   NỘI DUNG 

- Thảo luận ở hội trường về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành nội dung 1)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Ủy ban Xã hội:

Bộ Y tế:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Uỷ ban Nguyễn Thúy Anh

Bộ trưởng Đào Hồng Lan

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG 

* Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00:

- Thảo luận ở hội trường về:

+ Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

+ Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

- Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

* Từ 16 giờ 00

- Thảo luận ở tổ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.