CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2022

14/11/2022 17:04

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 4

---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------


CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

----------------------

Buổi sáng: 

Đoàn Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 2,3)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

 

Ủy ban Pháp luật:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng (nội dung 1)  

Bùi Văn Cường (nội dung 2)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (nội dung 3)

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Hữu Toàn (nội dung 3)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

  

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung 3:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành nội dung 4)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành nội dung 2,3)

Ủy ban Kinh tế:

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

Ủy ban Xã hội:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 1)

Chủ nhiệm Lê Tấn Tới (nội dung 2)

Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh (nội dung 3)

Bùi Văn Cường (nội dung 4)

Nguyễn Trường Giang

 

 NỘI DUNG 

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

Nội dung 3:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nội dung 4: Từ 15 giờ 00

Quốc hội họp phiên bế mạc: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.

- Quốc hội làm lễ chào cờ.