CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2022

11/11/2022 17:59

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 4

---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------


CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

-------------------

Buổi sáng:    

 Đoàn Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 2, 3)

Ủy ban Pháp luật:

Ủy ban Kinh tế:

Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng (nội dung 1)

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 2, 3)

Bộ trưởng Trần Hồng Hà (nội dung 3)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

Nội dung 1 (Từ 8 giờ 00 đến 8 giờ 20): 

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi).

Nội dung 2 (Từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 40):

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi).

Nội dung 3 (Từ 8 giờ 40 đến 11 giờ 30):

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều: 

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành nội dung 2)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 1)

 

Ủy ban Kinh tế:

Ủy ban Xã hội:

Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 1)

Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh (nội dung 2)

Bộ trưởng Trần Hồng Hà (nội dung 1)

Nguyễn Trường Giang

  

NỘI DUNG

Nội dung 1 (Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30):

- Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2 (Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 00):

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).