CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2022

08/11/2022 19:18

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 4

--------

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------


CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

-----------------

Buổi sáng:

Các vị Đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu.

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành nội dung 2)

Bộ Quốc phòng:

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Mội trường:

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Phan Văn Giang (nội dung 2)

Chủ nhiệm Lê Quang Huy (nội dung 1)

Chủ nhiệm Lê Tấn Tới (nội dung 2)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

  

 NỘI DUNG 

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Nội dung 2:

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng thủ dân sự.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.