CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2022

07/11/2022 09:50

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 4

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------


CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

-------------------

Buổi sángThảo luận tại Hội trường 

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 1,2)

- Trần Quang Phương (điều hành nội dung 3)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Bộ Công an:

Ủy ban Quốc phòng & An ninh

Ủy ban Tài Chính Ngân sách:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (Từ 08h00 đến 09h30)

Bộ trưởng Tô Lâm (từ 09h50 đến 11h30)

Chủ nhiệm Lê Tấn Tới

Chủ nhiệm Nguyễn Phú Cường

Nguyễn Thị Thúy Ngần

  

NỘI DUNG

*Từ 08h00 đến 09h30: 

Nội dung (1):

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

Nội dung (2):

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

* Từ 09h30 đến 09h50: Giải lao

* Từ 9 giờ 50 đến 11h30:

Nội dung (3):

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc thực hiện Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin “nơi sinh” trên hộ chiếu (tối đa 10 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra việc thực hiện Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin “nơi sinh” trên hộ chiếu (tối đa 5 phút).

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

- Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật Giá (sửa đổi).

+ Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

+ Việc thực hiện Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin “nơi sinh” trên hộ chiếu.