CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2022

04/11/2022 18:29

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 4

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 

Buổi sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp) 

Đoàn Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phương (điều hành phiên họp)

Bộ Nội vụ:

Thanh tra Chính phủ:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà (từ 08h00 đến 09h00)

Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong (từ 09h10 đến 11h30)

Bùi Văn Cường

Nguyễn Trường Giang

  

NỘI DUNG 

* Từ 08h00 đến 09h00

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ 3.

* Từ 09h00 đến 09h10

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ 3.

* Từ 09h10 đến 11h30 (Giải lao từ 09h30 đến 09h50)

- Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 4 thuộc lĩnh vực thanh tra:

+ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật; biện pháp xử lý, thu hồi tài sản sau thanh tra, việc xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm, nhất là những nơi để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

+ Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải pháp tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra.

+ Giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm và thu hồi tài sản tham nhũng để tạo lòng tin trong Nhân dân.

+ Công tác phối hợp và giải pháp khắc phục chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

- Người trả lời chất vấn:

+ Tổng Thanh tra Chính phủ.

+ Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

 

Buổi chiều: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Phương (điều hành phiên họp)

Thanh tra Chính phủ:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong (từ 14h00 đến 15h00)

Bùi Văn Cường

Nguyễn Trường Giang

  

NỘI DUNG

* Từ 14h00 đến 15h00 

Tổng Thanh tra Chính phủ và các thành viên Chính phủ liên quan, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ 4.

* Từ 15h00 đến 15h10

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ 4.

* Từ 15h10 đến 16h50 (Giải lao từ 15h30 đến 15h50)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

* Từ 16h50 đến 17h00

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.