CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2011

03/11/2022 09:28

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 4

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

------------------------

 

Buổi sáng: 

Quốc hội thảo luận ở tổ về: dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Buổi chiều: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành phiên họp)

Bộ Xây dựng:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị

Bùi Văn Cường

Nguyễn Trường Giang

  

NỘI DUNG

* Từ 14h00 đến 14h10: 

 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu phiên chất vấn.

* Từ 14h10 đến 17h00 (giải lao từ 15h30 đến 15h50):

- Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực xây dựng:

+ Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Việt Nam nhất là ở các thành phố lớn. Việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô thành phố Hà Nội.

+ Quản lý thị trường bất động sản; việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản.

+ Việc xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động, nhất là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và các thành phố lớn.

+ Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong xây dựng, ban hành, thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn giá, định mức trong xây dựng cơ bản. Việc kiểm soát giá và bảo đảm nguồn nguyên, vật liệu để xây dựng các công trình, dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia.

- Người trả lời chất vấn:

+ Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.

+ Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn về những vấn đề có liên quan.