CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2022

01/11/2022 19:36

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 4

---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------


CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

--------------------

Buổi sáng:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

+ Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Ủy ban Pháp luật:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Tổng Thư ký Quốc hội  Bùi Văn Cường

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng

Nguyễn Thị Thúy Ngần

   

NỘI DUNG

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Giá (sửa đổi) (tối đa 15 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giá (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.