CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2022

01/11/2022 08:04

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 4

-----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

----------------

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Ủy ban Kinh tế:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) (tối đa 20 phút). 

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi) (tối đa 25 phút).

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều:

Thảo luận ở tổ về:

- Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

- Dự án Luật Phòng thủ dân sự.