CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2022

29/10/2022 10:11

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 4

-----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

----------------------

Cả ngày: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành phiên họp)

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Ủy ban Xã hội:

Bộ Tài chính:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Nguyễn Phú Cường

Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc

Bùi Văn Cường

Nguyễn Trường Giang

   

NỘI DUNG

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 (tối đa 40 phút).

- Quốc hội xem videoclip về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 (tối đa 20 phút).

- Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.