DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2022

26/10/2022 18:44

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 4
----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

--------------------

Cả ngày: (Truyền hình, phát hành trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

Ủy ban Kinh tế:

Ủy ban Tài chính, Ngân sách

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Bộ Tài chính

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh

Chủ nhiệm Nguyễn Phú Cường

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

- Thảo luận ở hội trường về:

+ Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

+ Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 (trong đó có Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025, tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2023 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do trung ương quản lý).

- Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.