CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2022

24/10/2022 15:07

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 4

---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

--------------------

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Định (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Ủy ban Pháp luật:

Thanh tra Chính phủ:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng

Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong

Nguyễn Trường Giang

  

NỘI DUNG

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội   Lê Quang Huy trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

Ủy ban Kinh tế:

Bộ Công thương:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

- Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội    Lê Quang Huy trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).