CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2022

24/10/2022 07:20

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 4

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

Buổi sáng: (Truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam)

Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Ủy ban Xã hội: 

Bộ Y tế: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh

Bộ trưởng Đào Hồng Lan

Nguyễn Trường Giang

  

NỘI DUNG

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) (tối đa 20 phút).

- Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

- Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều:

Quốc hội thảo luận ở tổ về:

- Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

- Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

- Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.