CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2022

10/06/2022 17:43

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 3

-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

------------------------

Buổi sáng: (Truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam)

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Đại diện Chính phủ:

Ủy ban Xã hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Hoàng Mai

​Nguyễn Trường Giang

  

NỘI DUNG

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

- Đại diện Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Ủy ban Pháp luật:

Thanh tra Chính phủ:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng (nội dung 1, 2)

Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong (nội dung 2)

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

1. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

2. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

- Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.