CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2022

09/06/2022 21:25

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 3

------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

--------------------------

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Bộ Giao thông vận tải:

Ủy ban Kinh tế:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (Từ 08g00 đến 10g30)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể (Từ 10g30 đến 11g30)

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh

Bùi Văn Cường

  

NỘI DUNG

* Từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 30:

- Thảo luận ở hội trường về Chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

* Từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30:

- Thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1); Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1).

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

Bộ Giao thông vận tải:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Ủy ban Kinh tế:

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể (Từ 14g00 đến 15g30)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (Từ 15g50 đến 17g00)

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (Từ 14g00 đến 15g30)

Chủ nhiệm Nguyễn Phú Cường (Từ 15g50 đến 17g00)

Bùi Văn Cường

  

NỘI DUNG

* Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30:

- Tiếp tục thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1); Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1).

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

* Từ 15 giờ 50 đến 17 giờ 00:

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 
  • Tin Đoàn Đại biểu Quốc hội
  • Kỳ họp thứ 3
  • Tin hoạt động Văn phòng Quốc hội
  • Kỳ họp thứ 2
  • Kỳ họp thứ 1
  • Quốc hội khóa XIII
  • Quốc hội khóa XII
  • Quốc hội khóa XI
  • Quốc hội khóa X