CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2022

13/06/2022 17:21

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 3

-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

------------------------

Buổi sáng: (Truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam)

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành nội dung 3)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành nội dung 1,2)

Tổng Thư ký Quốc hội:

Ủy ban Pháp luật:

Bộ Nội vụ:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bùi Văn Cường (nội dung 1,2)

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng (nội dung 3)

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà (nội dung 3)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

  

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát cơ động.

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023.

- Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023.

Nội dung 3:

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều: (Truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam)

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Ủy ban Xã hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Thị Kim Thúy

Nguyễn Trường Giang

   

NỘI DUNG

- Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.