CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2022

08/06/2022 16:08

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 3

---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

--------------------------

 Ngày 09/6/2022 (truyền hình, phát thanh trực tiếp) 

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Bộ Giao thông vận tải:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng (Từ 08h00 đến 09h15)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể (Từ 09h15 đến 11h30 và từ 14h00 đến 15h20)

Bùi Văn Cường

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

Buổi sáng:

* Từ 08h00 đến 09h05: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các thành viên Chính phủ liên quan, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ 3.

* Từ 09h05 đến 09h15: Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ 3.

* Từ 09h15 đến 11h30 (Giải lao từ 09h30 đến 09h50):

- Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 4 thuộc lĩnh vực giao thông vận tải: Tiến độ, chất lượng và công tác phòng, chống thất thoát, lãng phí trong việc triển khai các dự án, công trình giao thông trọng điểm quốc gia, hệ thống đường cao tốc. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng các công trình giao thông được đầu tư từ ngân sách nhà nước. Thực trạng và giải pháp xử lý các tồn đọng trong đầu tư, khai thác, kinh doanh các dự án giao thông theo hình thức BOT.

- Người trả lời chất vấn:

+ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

+ Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Tổng Thanh tra Chính phủ; Tổng Kiểm toán nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Buổi chiều:

* Từ 14h00 đến 15h10: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các thành viên Chính phủ liên quan, Tổng Kiểm toán nhà nước tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ 4.

* Từ 15h10 đến 15h20: Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ 4.

* Từ 15h20 đến 16h50 (Giải lao từ 15h30 đến 15h50): Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

* Từ 16h50 đến 17h00: Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.