CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2022

05/06/2022 10:05

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 3

------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

------------------------

 Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:  

 

 

Ủy ban Kinh tế:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1); Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa -Vũng Tàu (giai đoạn 1) (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra Chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1); Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) (tối đa 20 phút).

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra Chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (tối đa 20 phút).

Nội dung 2:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Chủ trương đầu tư: Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1); Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1).

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:  

 

 

Tổng Thư ký Quốc hội:

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

Bộ Giao thông vận tải:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành Phiên họp)

Bùi Văn Cường (nội dung 1)

Chủ nhiệm Lê Quang Huy (nội dung 2)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể (nội dung 2)

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023.

Nội dung 2:

- Thảo luận ở hội trường về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.