CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2022

02/06/2022 16:22

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 3

----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------


CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

--------------------------

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch: 

 

 

Bộ Công an:

Ủy ban Tư pháp:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành phiên họp)

Bộ trưởng Tô Lâm

Chủ nhiệm Lê Thị Nga

Tổng Thư ký Quốc hội: Bùi Văn Cường


NỘI DUNG

- Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội   Lê Quang Huy trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện (tối đa 15 phút).

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam (tối đa 15 phút).

- Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

- Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều:

- Quốc hội thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

+ Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).