CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 02 THÁNG 6 NĂM 2022

01/06/2022 18:57

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 3

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------


CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

Buổi sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)  

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Bộ Tài chính:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Ủy ban Kinh tế:

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh

Chủ nhiêm Nguyễn Phú Cường

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

- Tiếp tục thảo luận ở hội trường về:

+ Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022.

+ Về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017.

- Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

* Ghi chú: Đối với cơ quan trình, các đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Hồ Đức Phớc ngồi phía trên sân khấu của hội trường, đồng chí Nguyễn Thị Hồng ngồi phía dưới hội trường để giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn 

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành phiên họp)

Bộ Tài chính:

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc

Chủ nhiệm Nguyễn Phú Cường

Nguyễn Thị Thúy Ngần

  

NỘI DUNG

 

- Thảo luận ở hội trường về:

+ Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

+ Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

- Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.