CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2021

11/11/2021 17:07

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 2

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

-------------------------

 

Buổi sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Bùi Văn Cường

 

NỘI DUNG

* Từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 25: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư.

* Từ 09 giờ 25 đến 09 giờ 30: Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ tư.

* Từ 09 giờ 30 đến 09 giờ 45: Quốc hội giải lao.

* Từ 09 giờ 45 đến 11 giờ 20: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

* Từ 11 giờ 20 đến 11 giờ 30: Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.\

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành nội dung 3)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 1, 2)

Ủy ban Tài chính-Ngân sách:

Ủy ban Kinh tế:

Ủy ban Tư pháp:

Bộ Tài chính:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Chủ nhiệm Nguyễn Phú Cường (nội dung 1)

Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh (nội dung 2)

Chủ nhiệm Lê Thị Nga (nội dung 3)

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (nội dung 1)

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

* Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30:

Nội dung 1: Quốc hội họp riêng.

* Từ 15 giờ 45:

Nội dung 2:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Nội dung 3:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.