CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2021

11/11/2021 08:49

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 2

------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

------------------------

 

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịc Quốc hội Trần Quang Phương

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội:

Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (Từ 08h00 đến 08h50)

BT Nguyễn Kim Sơn (Từ 08h55 đến 11h30 và từ 14h00 đến 14h50)

BT Nguyễn Chí Dũng (Từ 14h55 đến 17h00)

Bùi Văn Cường

 

NỘI DUNG

Buổi sáng

* Từ 08h00 đến 08h50: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai.

* Từ 08h50 đến 08h55: Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ hai.

* Từ 08h55 đến 11h30 (Giải lao từ 09h30 đến 09h50):

- Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Việc bảo đảm chất lượng dạy và học, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo trong điều kiện dịch Covid-19. Công tác dạy và học trực tuyến bảo đảm hiệu quả, công bằng trong việc tiếp cận các điều kiện giáo dục, học tập giữa học sinh các vùng miền. Việc giảm tải chương trình học cho học sinh. Việc thu hẹp khoảng cách về giáo dục giữa thành thị và nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Công tác an toàn trường học, y tế học đường để học sinh, sinh viên có thể trở lại trường học. Phương án tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia trong bối cảnh dịch bệnh.

- Người trả lời chất vấn:

+ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Buổi chiều

* Từ 14h00 đến 14h50: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ ba.

* Từ 14h50 đến 14h55: Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ ba.

* Từ 14h55 đến 17h00 (Giải lao từ 15h30 đến 15h50):

- Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư: Giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh tình hình mới; các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh. Công tác chuẩn bị đầu tư, việc phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021; giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm quốc gia. Tiến độ thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển.

- Người trả lời chất vấn:

+ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.