CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2021

09/11/2021 16:25

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 2

------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

-------------------------

 

Truyền hình, phát thanh trực tiếp

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Bộ Y tế:

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội:

Tổng Thư ký Quốc hội:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (Buổi sáng và từ 14h00 đến 14h20)

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (Từ 14h20 đến 17h00)

Bùi Văn Cường

Nguyễn Thị Thúy Ngần

  

NỘI DUNG

Buổi sáng

* Từ 08h00 đến 08h10: Chủ tịch Quốc hội phát biểu mở đầu phiên chất vấn.

* Từ 08h10 đến 11h30 (Giải lao từ 09h30 đến 09h50):

- Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực y tế: Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua và chiến lược phòng, chống dịch, chiến lược vắc xin trong thời gian tới. Việc bảo đảm nguồn cung và quản lý giá xét nghiệm Covid-19, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm. Giải pháp giảm thiểu sự chênh lệch chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh giữa các tuyến, các vùng, miền và nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là ở các vùng khó khăn. Định hướng đào tạo, sử dụng và chế độ đặc thù cho đội ngũ cán bộ y tế.

- Người trả lời chất vấn: 

+ Bộ trưởng Bộ Y tế.

+ Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Buổi chiều

* Từ 14h00 đến 14h15: Bộ trưởng Bộ Y tế và các thành viên Chính phủ liên quan, Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ nhất.

* Từ 14h15 đến 14h20: Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất.

* Từ 14h20 đến 17h00 (Giải lao từ 15h30 đến 15h50):

- Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội: Việc thực hiện các gói hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bảo đảm tiến độ, đúng đối tượng, hiệu quả. Công tác bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em mồ côi do đại dịch. Thực trạng và nguyên nhân người lao động rời thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh kinh tế trọng điểm phía Nam trong nhiều đợt. Giải pháp tháo gỡ những khó khăn của thị trường lao động theo diễn biến của dịch. Chính sách thu hút lực lượng lao động trở lại làm việc và giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm đối với lực lượng lao động bị mất việc. Việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cứu trợ, thiện nguyện bảo đảm đúng chế độ, chính sách.

- Người trả lời chất vấn:

+ Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.