CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2021

26/10/2021 18:58

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 2

---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

----------------------------

 

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:   

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Ủy ban Tài chính, Ngân sách:   

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:   

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:   

Chủ nhiệm Nguyễn Phú Cường

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

  NỘI DUNG

- Thảo luận trực tuyến về:

+ Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

+ Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

+ Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

+ Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:   

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Ủy ban Xã hội:   

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội:   

Bộ Y tế:   

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:   

Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long

Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

 

- Thảo luận trực tuyến về:

+ Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020.

+ Việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 02 năm 2019-2020.

- Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh – Xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.