CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2021

25/10/2021 19:06

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 2

-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

--------------------------

Buổi sáng:

 Đoàn Chủ tịch:   

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (điều hành phiên họp)

   Bộ Công an:   

Ủy ban Quốc phòng và An ninh:   

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:   

Bộ trưởng Tô Lâm

Chủ nhiệm Lê Tấn Tới

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

- Thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động.

- Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:   

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành phiên họp)

Ủy ban Pháp luật:   

Bộ Khoa học và Công nghệ:   

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:   

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt

Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

- Thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.