CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2021

23/10/2021 17:31

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 2

----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

-----------------------

Cả ngày:

   Đoàn Chủ tịch:   

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Đại diện Chính phủ:   

Tòa án nhân dân tối cao:   

Viện kiểm sát nhân dân tối cao:   

Ủy ban Tư pháp:   

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:   

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Chánh án Nguyễn Hòa Bình

Viện trưởng Lê Minh Trí

Chủ nhiệm Lê Thị Nga

Nguyễn Trường Giang

  

NỘI DUNG

- Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về:

 + Các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

+ Dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.