CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2021

22/10/2021 21:04

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 2

---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

---------------------------

Buổi sáng:

Đoàn Chủ tịch:  

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành nội dung 1)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Ủy ban Xã hội:  

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục:  

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

 Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh

 Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh

 Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) (tối đa 15 phút).

Nội dung 2:

- Quốc hội thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

+ Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:  

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Đại diện Chính phủ: 

Tòa án nhân dân tối cao:  

Viện kiểm sát nhân dân tối cao:  

Ủy ban Tư pháp: 

Phó Tổng Thư ký Quốc hội: 

 Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

 Chánh án Nguyễn Hòa Bình

 Viện trưởng Lê Minh Trí

 Chủ nhiệm Lê Thị Nga

 Nguyễn Trường Giang

 

NỘI DUNG

- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 (tối đa 15 phút).

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (tối đa 15 phút).

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (tối đa 15 phút).

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2021 (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2021 (tối đa 15 phút).

- Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 (tối đa 15 phút).

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến (trình Quốc hội xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn) (tối đa 07 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến (tối đa 07 phút).

- Quốc hội thảo luận trực tuyến về:

+ Các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

+ Dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.