CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2021

19/10/2021 17:50

QUỐC HỘI KHÓA XV

Kỳ họp thứ 2

------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

 (Ngày 20/10/2021) 

---------------------

Buổi sáng:

* 8 giờ 00: Quốc hội họp phiên trù bị

 

Đoàn Chủ tịch:   Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Tổng Thư ký Quốc hội:   Bùi Văn Cường

 

NỘI DUNG

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

- Quốc hội thảo luận về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

- Văn phòng Quốc hội hướng dẫn đại biểu Quốc hội việc sử dụng các phần mềm cài đặt trên thiết bị iPad.

- Quốc hội biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

 

* 9 giờ 00: Khai mạc kỳ họp (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

 

Đoàn Chủ tịch:  

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điều hành phiên họp)

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Tổng Thư ký Quốc hội:  

Ủy ban Kinh tế:  

Ủy ban Xã hội:  

Bùi Văn Cường

Chủ nhiệm Uỷ ban Vũ Hồng Thanh

Chủ nhiệm Uỷ ban Nguyễn Thúy Anh

 

NỘI DUNG

- Quốc hội làm lễ chào cờ: Quân nhạc cử Quốc thiều, đại biểu Quốc hội và những người tham dự hát Quốc ca.

- Các vị đại biểu Quốc hội mặc niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh do dịch COVID-19.

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp.

- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (trong đó có công tác phòng, chống COVID-19) (tối đa 40 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (tối đa 20 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (tối đa 15 phút).

- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (tối đa 15 phút).

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (tối đa 15 phút).

 

Buổi chiều:

Đoàn Chủ tịch:  

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (điều hành nội dung 1)

Phó Tổng Thư ký Quốc hội:   Nguyễn Thị Thúy Ngần

 

NỘI DUNG

Nội dung 1:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 (tối đa 15 phút).

- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (tối đa 15 phút).

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê (tối đa 15 phút).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê (tối đa 15 phút).

Nội dung 2:

- Thảo luận ở tổ về:

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.