THÔNG CÁO SỐ 18 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV

12/06/2018 17:17

Ngày 12/6/2018, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Buổi sáng, 

1. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung. Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 1 Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và toàn văn dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 với 95,48% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

2. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cạnh tranh (sửa đổi). 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung. 

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 8 Các hành vi bị nghiêm cấm, Điều 46 Ủy ban Cạnh tranh quốc gia và toàn văn dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) với 95,28% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

3. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung. Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 với 92,2% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

4. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật An ninh mạng.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 10 Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, Điều 26 Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng và toàn văn dự thảo Luật An ninh mạng với 86,86% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

5. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi). 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 22 Hình thức tố cáo, Điều 47 Người được bảo vệ, phạm vi bảo vệ và toàn văn dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) với 96,1% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp.

Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Trong quá trình thảo luận, có 22 đại biểu phát biểu. Các ý kiến cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành Luật; đồng thời, góp ý kiến về các vấn đề: hệ thống giáo dục đại học; quản trị và tự chủ của cơ sở giáo dục đại học; tổ chức và quản lý đào tạo; cơ chế tài chính giáo dục đại học; đại học tư thục; quản lý nhà nước về giáo dục đại học; giảng viên và một số vấn đề khác.

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ giải trình và phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ tư, ngày 13/6, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Văn phòng Quốc hội